Od 2021 roku wyższe podatki dla osób pracujących za granicą

Od 1 stycznia 2021 roku Polski rząd planuje zlikwidować ulgę abolicyjną, dzięki której można było uniknąć dopłaty podatku dochodowego od pieniędzy zarobionych za granicą. Osoba mieszkająca w Polsce i pracująca za granicą musiała zapłacić podatek PIT w kraju, w którym pracuje, a w Polsce dopłacić różnicę. Dopłaty można jednak było uniknąć stosując ulgę abolicyjną. Zmiany uderzą w Polaków pracujących w krajach, w których umowy międzynarodowe przewidują proporcjonalne odliczanie podatków

Przykładowo, Polak, który wyjechał do pracy do Wielkiej Brytanii i uzyskuje tam jedyne swoje dochody, tam też zapłaci podatek dochodowy. W Polsce w takiej sytuacji nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu. Po likwidacji ulgi abolicyjnej będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę miedzy podatkiem w Polsce, a podatkiem zapłaconym w Wlk. Brytanii.

Jeśli zatem pracując za granicą zarobimy powyżej 85 528 zapłacimy 15 proc. PIT, to w Polsce trzeba będzie dopłacić 17 proc. (czyli w tym wypadku dodatkowe 14 539 zł), żeby wyrównać różnicę pomiędzy podatkiem za granicą a stawką 32 proc. wynikającą z polskiej skali podatkowej.
Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu podaje

Ulga abolicyjna stanowi zachętę do podejmowania aktywności ekonomicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co często stanowi pierwszy etap procesu stałej relokacji miejsca zamieszkania za granicę.

Dalej resort wyjaśnia, że emigracja powoduje szereg ujemnych skutków, do których można zaliczyć m.in.: starzenie się społeczeństwa oraz negatywne oddziaływanie na rozwój gospodarczy kraju.

– Wyżej wymienione skutki dodatkowo pogłębia okoliczność, że duży odsetek emigrantów stanowią wysoko wykwalifikowane osoby fizyczne, których obecność w kraju ponadprzeciętnie przyczyniłaby się do dynamicznego rozwoju gospodarczego naszego państwa (drenaż mózgów) – zauważa Ministerstwo.
Lista krajów objętych umową o proporcjonalnym odliczaniu podatków:

Taki system dotyczy już m.in. dochodów osiągniętych w Holandii oraz takich krajach jak: Austria, Słowenia.
W rozliczeniach podatkowych za 2020 rok będzie trzeba uwzględnić także zarobki w takich krajach jak: Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Słowacja, Japonia, Izrael, Litwa, Irlandia, Finlandia (a także: Serbia, Francja, Australia, Malta, Singapur, Luksemburg).

Od kolejnego roku podatkowego roku dołącza do nich: Belgia, Norwegia, Kanada, Dania, następnie zaś: Ukraina, Islandia, Rosja, Łotwa, Katar, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Indie, Cypr, Portugalia.

W dalszej kolejności na liście tej znajdą się też Czechy i Korea Południowa, a także Szwecja i Indonezja (ale w ich przypadku nie podano jeszcze konkretnych dat wejścia w życie ratyfikacji).

Źródła:

https://www.money.pl/podatki/pracujesz-za-granica-zaplacisz-wyzszy-podatek-6551875051703168a.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147768,26314062,sprawdzamy-wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-podniesieniu-podatkow.html?disableRedirects=true
https://natemat.pl/320411,nowy-podatek-dla-pracujacych-za-granica-zmiany-od-2021-roku-kraje-kwoty
https://www.pit.pl/aktualnosci/ulga-abolicyjna-dla-pracujacych-za-granica-do-likwidacji-996151

REKLAMA