Dania przekroczyła limit wydatków na stypendia SU dla studentów zagranicznych

Wydatki państwa na zagranicznych studentów, którzy otrzymują państwowe stypendium studenckie w Danii (Statens Uddannelsesstøtte, SU), nadal rosną, pomimo prób powstrzymania tego przez parlament. Przepisy UE umożliwiają obcokrajowcom UE, którzy studiują w Danii, ubieganie się o podstawowe stypendium tego kraju na studia na uniwersytetach lub w innych młodzieżowych instytucjach edukacyjnych.

Stypendium, oficjalnie zwane Statens Uddannelsesstøtte, ale szerzej określane prościej jako SU, zapewnia studentom powyżej 20 roku życia – 6 243 koron miesięcznie (przed opodatkowaniem), pozwala to pokryć podstawowe koszty utrzymania.

Obywatele innych krajów UE, a także Szwajcarii i Norwegii, są również uprawnieni do ubiegania się o SU na podstawie orzeczenia UE z 2013 r., Które stanowi, że muszą być traktowani tak samo jak obywatele Danii w odniesieniu do SU, pod warunkiem że pracują 10-12 godzin tygodniowo.

Pomimo reformy SU z 2013 roku, gdzie większość parlamentu zgodziło się ustanowić roczny maksymalny limit wydatków na SU dla zagranicznych studentów 442 mln koron, liczba ta ciągle rośnie z 5100 w 2014 r. Do 11900 w 2019 r.

W rzeczywistości państwo duńskie wydało 513 milionów koron na SU dla studentów zagranicznych w 2018 r., A w 2019 roku 520 milionów koron.

Zagraniczni studenci przebywający w Danii, którzy kwalifikują się do SU, również mogą skorzystać z państwowego kredytu studenckiego (SU-lån). Wielu z nich go nie spłaca, a państwo walczy o odzyskanie dużych kwot pożyczonych studentom zagranicznym, którzy opuszczają kraj po ukończeniu studiów.

Z analizy wynika, że ​​zagraniczni absolwenci duńskich uniwersytetów wnoszą do gospodarki kraju średnio 779 000 koron.
Przekroczone limity rozpoczęły debatę w duńskim parlamencie

Mimo to konserwatywne partie wyraziły sprzeciw wobec obecnego poziomu wydatków SU.

Rzeczniczka edukacji partii liberalnej (Venstre) Ulla Tørnæs, była minister edukacji, powiedziała Berlingske, że sytuacja „nie jest w porządku”.

To bardzo, bardzo duża suma pieniędzy. Nigdy, przenigdy nie było intencją, aby Dania pokryła koszty edukacji innych krajów, jak sugerują te liczby – powiedziała.

Rzeczniczka edukacji konserwatywnej, Katarina Ammitzbøll, powiedziała, że ​​poprosi rząd o przedstawienie, w jaki sposób zamierza zapobiec dalszym wydatkom na SU studentów zagranicznych.

Obecna minister edukacji, Ane Halsboe-Jørgensen, ogólnie nazwała studentów zagranicznych „korzyścią dla Danii”.

Ale jest jasne, że musi być w tym równowaga. Musimy znaleźć sprawiedliwą równowagę między ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj (studiować), a tym, jak wielu zostaje tutaj, aby pracować – powiedziała Berlingske.

Źródło: https://www.thelocal.dk/20200929/denmark-overspends-own-limit-on-su-grant-for-international-students

REKLAMA