Gdzie najwięcej mieszka polaków

Aktualne informacje gdzie najwięcej mieszka polaków za granicą

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Według różnych obliczeń organizacji zajmujących się Polonią oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Polacy za granicą mogą liczyć nawet 19 milionów. Jedna trzecia całkowitej liczebności to bardzo dużo. Gdzie Polacy najchętniej zamieszkują poza granicami naszego kraju?
Australia

Szacunkowo Australię zamieszkuje około 200 tysięcy Polaków. Jednym z głownych powodów wyjazdu do tego kraju jest chęć poprawy własnej systuacji finansowej. Praca jako kelnerka czy sprzedawca pozwalają na godne utrzymywanie się ( wraz z wynajmowaniem mieszkania) i nie ma konieczności, aby traktować tę pracę tylko jako okres przejściowy. Największe skupiska Polaków występują w Sydney oraz Melbourne.
Litwa

Polacy na Litwie należą do największej mniejszości narodowej. Ich szacunkowa liczba wynosi nieco ponad 300 tysięcy. Duży wpływ na tak sporą liczbę ma historia obu tych krajów, która sięga już XIV wieku, kiedy doszło do zawiązania unii polsko – litewskiej. Państwo litewskie wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt stały (po 90 dniach pobytu). Przy podejmowaniu działalności zarobkowej Polacy nie potrzebują pozwolenia na pracę. Głównym miastem koncentracji Polaków jest Wilno.
Białoruś

Polacy chętnie zamieszkują państwo położone na wschód od naszej granicy. Mowa tu o Białorusi, która jest domem dla około 310 tysięcy rodaków. Największe miasto Mińsk skupia najbardziej liczebną grupę Polaków. Warunki do życia na Białorusi nie są idealne. Ceny na Białorusi są wyższe niż w Polsce, ale stopa zarobków znacznie odbiega od sytuacji w Polsce.
Argentyna

Duża obecność Polaków w Argentynie również spowodowana jest czynnikami historycznymi. Po stłumieniu przez władze rosyjskie w 1905 roku protestu w Królestwie Polskim, największa część wyjeżdżających z kraju zdecydowała się na pobyt w Buenos Aires. Obecnie państwo zmaga się z problemem wysokiej inflacji (ok.30%). Liczba Polaków w Argentynie według rożnych szacunków sięga nawet 450 tysięcy.
Ukraina

Na Ukrainie mieszka od 350 – 450 tysięcy Polaków, którzy są potwierdzeni oficjalnie. Ich rzeczywista liczba może sięgać około 200 tysięcy więcej. Historyczne czynniki determinują liczebność ( Zajęcie Kijowa, Wołyń). Pomimo bardzo zbliżonej sytuacji obu państw po upadku komunizmu, to różnice zdają się powiększać z każdym rokiem na korzyść Polski. Jednym z głównych powodów takiej sytuacji, tkwi w ukraińskich rządach.
Francja

Polonia we Francji to jedna z najstarszych społeczności polskich w Europie. Obecnie jej liczba sięga około 900 tysięcy. Duża ich część spowodowana jest Wielką Emigracją, która spowodowana była popowstaniowymi represjami. Potomkowie postanowili zostać w kraju ze względu na korzystne warunki życia. Obecnie we Francji występuje jeden z najlepszych systemów opieki zdrowotnej oraz dobrze płatne nadgodziny. Liczba rodaków we Francji w przeciągu kilkunastu lat utrzymuje się.
Kanada

Ameryka Północna to najchętniej wybierany kierunek przez Polaków. Kanadę zamieszkuje ponad 1 milion 100 tysięcy Polaków. Kanada przyciąga atrakcyjnymi zarobkami, pięknymi widokami oraz poczuciem wolności. W większych miastach występuje choćby problem z wynajmem mieszkania, których cena jest bardzo wysoka ze względu na popyt. Najchętniej Polacy osiedlają się w Toronto i Quebecu.
Brazylia

Szacunkowa liczba sięga około 1,5 miliona osób. W kraju panuje duże zróżnicowanie społeczne, od pięknych domów po dzielnice biedoty tzw. favele. Pewną rekompensatą są piękne widoki i życzliwość ludzi, którzy emanują swoją radością na każdym kroku.
Niemcy

Częste wyjazdy Polaków za naszą zachodnią granicę, związane są z większymi zarobkami. Liczebność mieszkańców znad Wisły sięga 1,7 miliona. Niemcy to państwo, które jest dla Polski wyznacznikiem w poziomie rozwoju gospodarczego. Praca na pełnym etacie jest w zasadzie gwarantem bezpieczeństwa finasnowego. Niemcy znane są z wysokich standardów socjalnych, które przyciągają nie tylko Polaków, ale i imigrantów dotkniętych wojną w swoim kraju.
Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone bezsprzecznie wiodą prym w liczebności Polaków. Liczba blisko 10 milionów jest imponująca, ale jednocześnie smutna ze względu na stały pobyt wielu specjalistów poza granicami naszego kraju. Chicago to „polskie” miasto, które gromadzi około milion Polaków. Są tam wydawane polskie gazety, a w okolicy znajduje się wiele polskich sklepów.

Dodaj komentarz:

Przejdź do paska narzędzi